Perliczki

System karmienia i pojenia perliczek


Zobacz także inne artykuły:

 • Hodowla perliczek
 • Woliera
 • Sprzedaż perliczek

 • Strona główna
 • Kontakt


 • W tym artykule dowiesz się o wyposażeniu hodowli perliczek:

 • Jakie poidła
 • Karmidła


 •      Hodowla perliczek jest bardzo prostu, wymaga stosunkowo małego poświęcenia i niewielkiej wprawy hodowlanej. Przy stosunkowo małym nakładzie możemy uzyskać pyszne mięso w kolorze dziczyzny i doskonale jaja. Mięso perlicze przez wielu uważane jest za najsmaczniejsze, smaczniejsze nawet od mięsa bażanciego.

       Warunkiem uzyskania korzystnych wskaźników produkcyjnych jest wyposażenie woliery i wychowalni dla perlicek w prawidłowy, tj. dostosowany do wymagań fizjologicznych perlic sprzęt oraz właściwe usytuowanie. Doskonałe pomieszczenie, dobrej jakości jednodniówki, najlepsza pasza nie gwarantują korzystnych wyników ekonomicznych produkcji, jeżeli hodowca nie wyposaży wychowalni perliczek we właściwej jakości sprzęt, zwłaszcza do karmienia i pojenia. Nieodoowiedni sprzęt powoduje marnotrawstwo skarmianych pasz, utrudnia pobieranie karmy. Nakłady na paszę stanowią najpoważniejszy składnik kosztów produkcji, dlatego gospodarka paszami może zdecydować o wynikach finansowych produkcji. Niewłaściwe poidełka przyczyniają się do zawilgocania ściółki oraz powietrza w pomieszczeniu, wskutek czego następuje pogorszenie mikroklimatu i zwiększenie liczby upadków.

  Stado perliczek w hodowli
       Przy masowej produkcji młodych perliczek rzeźnych w wychowalniach poza karmidłami i poidłami powinny być transportery do paszy - elementy systemów pojenia, paszociągi, i ściółki, naczynia czy urządzenia do nasypywania paszy do koryt bądź automatów paszowych. Systemy pojenia do zadawania wody, narzędzia do zakładania, pielęgnacji oraz usuwania ściółki, szufle lub widły, druty do zawieszania roślin okopowych, osiatkowane zbiorniki pod poidełka. siatki, kancerki i lassa do łapania ptaków, płotki przenośne ułatwiające łapanie ptaków, skrzynie do transportu odchowanych perliczek oraz skrzynki do transportu jednodniówek.

       W celu ułatwienia ptakom dostępu do karmideł i poideł należy je rozmieszczać równomiernie w całej wolierze i kurniku , zachowując obowiązujące normy zagęszczenia i ilości stosowanego sprzętu oraz biorąc pod uwagę wygodę zarówno ptaków, jak i obsługi.

       Karmidła i poidła powinny być dostosowane do wieku ptaków. Od pierwszego dnia odchowu pod sztucznymi kwokami należy ustawić karmidełka (w pierwszych dniach korytka lub tacki) i poidełka (tzw. syfonowe) stosowane do piętnastego dnia życia. Po bokach sztucznych kwok - lamp promiennikowych w większych wychowalniach należy zawiesić lub ustawić automaty paszowe oraz poidła dzwonowe, pewną liczbę korytek na mieszankę wilgotną. Należy tu zaznaczyć, że najlepsze efekty w tuczu osiąga się stosując półautomatyczne karmidła i poidła o kształtach okrągłych.

       Wszystkie urządzenia do hodowli począwszy od poideł poprzez karmidła aż po siatki na woliery i inkubatory oferuje specjalistyczny sklep hodowlany.pl, w którym zaopatruje się także nasza ferma.


       Poidła

  Polecane poidła i typy dla perliczek
       Pomimo że organizm perliczki, jako ptaka pochodzenia afrykańskiego, doskonale gospodaruje wodą i świetnie wykorzystuje wodę z pasz, zwłaszcza zielonek, przy intensywnym chowie, z którymi związane jest podawanie dużej ilości pasz treściwych, należy dostarczyć ptakom dodatkowe ilości wody do picia. Woda stanowi podstawowy składnik komórek mięsnych i środowisko, w którymi przebiegają wszystkie procesy trawienne, a ponadto umożliwia termoregulację organizmu, a zatem jest nieodzownym elementem w tuczu perliczek. Należy pamiętać również, że brak wody (spowodowany np. złym rozstawieniem poideł) w organizmie zmniejsza przyrosty.

       W początkowym okresie wzrostu ptaki przejawiają znacznie większe zapotrzebowanie na wodę niż w okresie późniejszym, dlatego podaje się im poza wodą do picia większe ilości młodych zielonek bogatych w wodę. Jednej perliczce należy dostarczyć około 0,25-0,30 1 świeżej i czyrstej wody na dobę.

       Poidła powinny być tak zbudowane i zawieszone, aby ptak: nie brudziły i nie rozlewały wody. Zawiesza się je w taki sposób, aby górna krawędź naczynia znajdowała się na wysokości grzbietu perliczek. Pod samymi poidełkiem, zwłaszcza w okresie pierwszych 3 tygodni odchowu, należy umieścić w ściółce osiatkowaną ramę do zbierania rozchlapywajnej wody. W późniejszym okresie, kiedy stosuje się zawieszane automaty i w związku z tymi zmniejsza się rozchlapywanie wody, stosowanie osiatkowanvch ramek nie jest już konieczne. Siatka do wspomnianych ramek powinna mieć oczko 6,4mm.


       Karmidła

  Rózne rodzaje karmideł i automatów dla perliczek
       Przy odchowie perliczek można używać takich samych karmidełek jak przy produkcji młodych kurcząt tuczonych - brojlerów. Kupując karmidła powinno się zwrócić uwagę, ażeby były:
  • wygodne do pobierania karmy przez ptaki,
  • łatwe do czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
  • odporne na korozję i wykonane z materiału nie wchodzącego w reakcje chemiczne z paszami,
  • proste w budowie,
  • o możliwie długim okresie użytkowania - bardzo dobrze sprawdzają się metalowe automaty paszowe 18kg,
  • wygodne w obsłudze,
       Pisklętom podaje się pokarm na tackach. Tace mogą być różnych rozmiarów i różnej konstrukcji, ale przy bocznych krawędziach powinny mieć zawsze rant wystający około 1 cm ponad podstawę, co zapobiega rozsypywaniu karmy. Najczęściej stosowane tacki mają wymiary 30 lub 42 cm średnicy.

       Począwszy od drugiego tygodnia życia perliczek mieszanki suche należy podawać w automatycznych karmidłach - cylindrycznych zasypowych, a pasze wilgotne w korytkach. Do końca czwartego tygodnia na jedną perliczkę należy przeznaczyć około 1.5 cm brzegu karmidła i tyleż brzegu korytka. W późniejszym okresie przeznacza się już na jedną perliczkę 3 cm brzegu karmidła i około 4 cm brzegu korytka.

       Przy żywieniu perliczek wyłącznie mieszankami suchymi na jedną perliczkę przeznacza się do czwartego tygodnia życia 3 cm brzegu korytka lub około 2.5 cm brzegu automatu paszowego - karmidła okrągłego z zasobnikiem. Od czwartego tygodnia przyjmuje się 5 cm brzegu korytka lub około 4-15 cm automatycznego karmidła okrągłego.

       Korytka używane do podawania pokarmu w okresie między trzecim i szóstym tygodniem życia ptaków powinny mieć krawędź boczną wynoszącą 4- 6 cm.

       Jeżeli stosuje się automatyczne karmidła okrągłe, to boczna krawędź podstawy talerza do szóstego tygodnia życia ptaków powinna mieć wysokość 4 cm, a później 6 - 7 cm.

  (c) www.perliczki.pl